NEW HIGHEST HANDLING VOLUME RECORD PER VESSEL FOR ONE GRUS - 11,387 TEU

On 07/12/2019, Tan Cang – Cai Mep International Terminal (TCIT) has set the new handling record per mother vessel while receiving ONE GRUS (belong to FE5 Service connects Vietnam - Europe) deployed by THE Alliance with the handling volume of 11,387 TEU.

On 07/12/2019, Tan Cang – Cai Mep International Terminal (TCIT) has set the new handling record per mother vessel while receiving ONE GRUS (belong to FE5 Service connects Vietnam - Europe) deployed by THE Alliance with the handling volume of 11,387 TEU, broken the previous record set on 24/11/2019 – only after around half a month - with the total volume of 10,590 TEU.Only in 2019, TCIT has continuously set the handling record per mother vessel with impressed result (from 9,947 TEU/ NYK SWAN on Mar 2019, to 10,590 TEU/ YM WORLD on Nov 2019 and 11,387 TEU now.

Besides, after receiving 01 STS Crane - the biggest one in Vietnam, 02 eRTG crane and many other equipment in Oct 2019 to increase capacity, the throughput volume of TCIT also reached the highest since the operating day: 177,206 TEU/month.

All the records that TCIT has set reflected clearly the import - export situation of Vietnam in the first 11 months of 2019 with the trade surplus of 9.1 billion USD. USA and Europe are the two biggest export market of Vietnam.

In according with the development of the economy of Southern key region in particular and Vietnam in general, these results have affirmed the importance and position of TCIT - the largest deep-water terminal of Vietnam and the first runner up only after Tan Cang - Cat Lai./.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vào ngày 07/12/2019 vừa qua, lại một lần nữa Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT) đã thiết lập kỷ lục sản lượng xếp dỡ trên 1 tàu mẹ khi tiếp nhận tàu ONE GRUS (thuộc tuyến dịch vụ FE5 kết nối Việt Nam – Châu Âu) do liên minh THE khai thác với mức sản lượng xếp dỡ 11.387 TEU (1 TEU = 1 container 20’), phá vỡ mức kỷ lục vừa mới được thiết lập vào 24/11/2019 – chưa đầy nửa tháng trước – với sản lượng 10.590 TEU.

Chỉ trong năm 2019, cảng TCIT đã liên tục thiết lập các kỷ lục về sản lượng xếp dỡ trên 1 tàu mẹ với những con số vô cùng ấn tượng (từ 9.947 TEU/ tàu NYK SWAN vào tháng 3/2019, đến 10.590 TEU/ YM WORLD vào tháng 11/2019 và hiện tại là 11.387 TEU).

Bên cạnh đó, sau khi hoàn tất tiếp nhận thêm 01 cẩu bờ STS lớn nhất Việt Nam, 02 cẩu bãi, cùng nhiều trang thiết bị khác vào tháng 10/2019 để tăng năng lực sản xuất kinh doanh thì tháng 11 vừa qua, sản lượng thông qua cảng TCIT trong tháng đã đạt mức kỷ lục từ khi đi vào hoạt động đến nay: 177.206 TEU.

Những kỷ lục mà TCIT thiết lập đã phản ánh bức tranh về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2019 với tỷ lệ xuất siêu đạt 9,1 tỷ USD. Trong đó, thị trường Mỹ và Châu Âu vẫn tiếp tục là 02 thị trường xuất khẩu lớn nhất đối với hàng hóa Việt Nam.

Cùng với xu thế hội nhập và phát triển của nền kinh tế khu vực trọng điểm phía Nam nói riêng và Việt Nam nói chung, những thành quả này đã khẳng định được tầm quan trọng và vị thế của TCIT – cảng nước sâu lớn nhất cả nước và là cảng có sản lượng thông qua lớn thứ 2 Việt Nam chỉ sau cảng Tân Cảng - Cát Lái./.